Kurvenrollen » KRV/CFV

Produkt Preis/Stk.* GL VS Anzahl
Kurvenrolle KRV 16 2RS ( M6x1) 6/16/28/11 0 Stk. 10 Stk.
Kurvenrolle KRV 16 ( M6x1) 6/16/28/11 0 Stk. 0 Stk. Kontakt
Kurvenrolle KRV 16 X 2RS (M6x1) 6/16/28/11 0 Stk. 2 Stk.
Kurvenrolle KRV 16 X (M6x1) 6/16/28/11 0 Stk. 0 Stk. Kontakt
Kurvenrolle KRV 19 2RS (M8x1.25) 8/19/32/11 0 Stk. 0 Stk. Kontakt
Kurvenrolle KRV 30 2RS (M12x1.5) 12/30/40/14 0 Stk. 7 Stk.
Kurvenrolle KRV 35 2RS (M16x1.5) 16/35/52/18 0 Stk. 6 Stk.
Kurvenrolle KRV 40 2RS (M18x1.5) 18/40/58/20 0 Stk. 4 Stk.
Kurvenrolle KRV 80 X 2RS (M30x1.5) 30/80/100/35 0 Stk. 1 Stk.

* Alle Preise verstehen sich in CHF und exkl. MwSt.