Kurvenrollen » KR/CF

Produkt Preis/Stk.* GL VS Anzahl
Kurvenrolle KR 10 2RS (M3x0.5) 3/10/17/7 0 Stk. 0 Stk. Kontakt
Kurvenrolle KR 10 X 2RS (M3x0.5) 3/10/17/7 0 Stk. 0 Stk. Kontakt
Kurvenrolle KR 12 2RS (M4x0.7) 4/12/20/8 0 Stk. 0 Stk. Kontakt
Kurvenrolle KR 12 X 2RS (M4x0.7) 4/12/20/8 0 Stk. 0 Stk. Kontakt
Kurvenrolle KR 13 2RS (M6x1) 5/13/23/9 0 Stk. 0 Stk. Kontakt
Kurvenrolle KR 13 X 2RS (M6x1) 5/13/23/9 0 Stk. 0 Stk. Kontakt
Kurvenrolle KR 16 2RS (M6x1) 6/16/28/11 0 Stk. 0 Stk. Kontakt
Kurvenrolle KR 16 (M6x1) 6/16/28/11 0 Stk. 0 Stk. Kontakt
Kurvenrolle KR 16 X 2RS (M6x1) 6/16/28/11 0 Stk. 0 Stk. Kontakt
Kurvenrolle KR 19 2RS (M8x1.25) 8/19/32/11 0 Stk. 7 Stk.
Kurvenrolle KR 19 X 2RS (M8x1.25) 8/19/32/11 0 Stk. 2 Stk.
Kurvenrolle KR 22 2RS (M10x1) 10/22/36/12 0 Stk. 0 Stk. Kontakt
Kurvenrolle KR 22 X 2RS (M10x1) 10/22/36/12 0 Stk. 2 Stk.
Kurvenrolle KR 26 2RS (M10x1) 10/26/36/12 0 Stk. 10 Stk.
Kurvenrolle KR 26 X 2RS (M10x1) 10/26/36/12 0 Stk. 2 Stk.
Kurvenrolle KR 30 2RS (M12x1.5) 12/30/40/14 0 Stk. 0 Stk. Kontakt
Kurvenrolle KR 30 (M12x1.5) 12/30/40/14 0 Stk. 8 Stk.
Kurvenrolle KR 30 X 2RS (M12x1.5) 12/30/40/14 0 Stk. 2 Stk.
Kurvenrolle KR 32 2RS (M12x1.5) 12/32/40/14 0 Stk. 0 Stk. Kontakt
Kurvenrolle KR 32 X 2RS (M12x1.5) 12/32/40/14 0 Stk. 0 Stk. Kontakt
Kurvenrolle KR 35 2RS (M16x1.5) 16/35/52/18 0 Stk. 4 Stk.
Kurvenrolle KR 35 X 2RS (M16x1.5) 16/35/52/18 0 Stk. 2 Stk.
Kurvenrolle KR 40 2RS (M18x1.5) 18/40/58/20 0 Stk. 0 Stk. Kontakt
Kurvenrolle KR 40 X 2RS (M18x1.5) 18/40/58/20 0 Stk. 2 Stk.
Kurvenrolle KR 47 2RS (M20x1.5) 20/47/66/24 0 Stk. 4 Stk.
Kurvenrolle KR 47 X 2RS (M20x1.5) 20/47/66/24 0 Stk. 2 Stk.
Kurvenrolle KR 62 2RS (M24x1.5) 24/62/80/29 0 Stk. 0 Stk. Kontakt
Kurvenrolle KR 62 X 2RS (M24x1.5) 24/62/80/29 0 Stk. 2 Stk.
Kurvenrolle KR 72 2RS (M24x1.5) 24/72/80/29 0 Stk. 0 Stk. Kontakt
Kurvenrolle KR 80 2RS (M30x1.5) 30/80/100/35 0 Stk. 0 Stk. Kontakt
Kurvenrolle KR 80 X 2RS (M30x1.5) 30/80/100/35 0 Stk. 2 Stk.
Kurvenrolle KR 90 X 2RS (M30x1.5) 30/90/100/35 0 Stk. 2 Stk.

* Alle Preise verstehen sich in CHF und exkl. MwSt.