Gelenkstangenköpfe GAR UK

  Übersicht Wälzlager / Gelenklager

Sortiment Gelenkstangenköpfe Massreihe E GAR .. UK, DGAR .. UK, GAL .. UK, DGAL .. UK

Bezeichnung  
Sortiment mit Rechtsgewinde:  
GAR 6 UK / DGAR 06 E (M6) 6/6/36
GAR 8 UK / DGAR 08 E (M8) 8/8/42
GAR 10 UK / DGAR 10 E (M10) 10/19/48
GAR 12 UK / DGAR 12 E (M12) 12/10/54
GAR 15 UK / DGAR 15 UK (M14) 15/12/63
GAR 17 UK / DGAR 17 UK (M16) 17/14/69
GAR 20 UK / DGAR 20 UK (M20x1.5) 20/16/78
GAR 25 UK / DGAR 25 UK (M24x2) 25/20/94
GAR 30 UK / DGAR 30 UK (M30x2) 30/22/110
   
Sortiment mit Linksgewinde:  
GAL 6 UK / DGAL 06 E (M6) 6/6/36
GAL 8 UK / DGAL 08 E (M8) 8/8/42
GAL 10 UK / DGAL 10 E (M10) 10/19/48
GAL 12 UK / DGAL 12 E (M12) 12/10/54
GAL 15 UK / DGAL 15 UK (M14) 15/12/63
GAL 17 UK / DGAL 17 UK (M16) 17/14/69
GAL 20 UK / DGAL 20 UK (M20x1.5) 20/16/78
GAL 25 UK / DGAL 25 UK (M24x2) 25/20/94
GAL 30 UK / DGAL 30 UK (M30x2) 30/22/110