Gummi-Metall-Puffer Sortiment

  Übersicht Gummi-Metall-Puffer

Sortiment Gummimetallpuffer Stahl / NBR 55° Shore

Bezeichnung
75-40-2 Gummi-Metall-Puffer (55 Sh)
75-50-2 Gummi-Metall-Puffer (55 Sh)
75-50-2 Gummi-Metall-Puffer (68 Sh)
100-40-2 Gummi-Metall-Puffer (55 Sh)
100-55-2 Gummi-Metall-Puffer (55 Sh)
 
Sortiment Gummimetallpuffer Ausführung 3 = beidseitig Innengewinde
15-15-3 Gummi-Metall-Puffer (55 Sh)
20-20-3 Gummi-Metall-Puffer (55 Sh)
25-20-3 Gummi-Metall-Puffer (55 Sh)
30-20-3 Gummi-Metall-Puffer (55 Sh)
30-30-3 Gummi-Metall-Puffer (55 Sh)
30-40-3 Gummi-Metall-Puffer (55 Sh)
40-30-3 Gummi-Metall-Puffer (55 Sh)
40-40-3 Gummi-Metall-Puffer (55 Sh)
50-30-3 Gummi-Metall-Puffer (55 Sh)
50-40-3 Gummi-Metall-Puffer (55 Sh)
50-45-3 Gummi-Metall-Puffer (55 Sh)
50-50-3 Gummi-Metall-Puffer (55 Sh)
60-40-3 Gummi-Metall-Puffer (55 Sh)
75-50-3 Gummi-Metall-Puffer (55 Sh)
80-80-3 Gummi-Metall-Puffer (40 Sh)
100-55-3 Gummi-Metall-Puffer (55 Sh)
100-75-3 Gummi-Metall-Puffer (55 Sh) M16
100-100-3 Gummi-Metall-Puffer (40 Sh)
125-100-3 Gummi-Metall-Puffer (40 Sh)
150-120-3 Gummi-Metall-Puffer (40 Sh)
 
Sortiment Gummimetallpuffer Ausführung 4 = einseitiges Aussengewinde
12-07-4 Gummi-Metall-Puffer (55 Sh) M4
15-10-4 Gummi-Metall-Puffer (55 Sh)
15-15-4 Gummi-Metall-Puffer (55 Sh)
20-15-4 Gummi-Metall-Puffer (55 Sh)
20-20-4 Gummi-Metall-Puffer (55 Sh)
30-06-4 Gummi-Metall-Puffer (55 Sh) M8
30-20-4 Gummi-Metall-Puffer (55 Sh)
30-30-4 Gummi-Metall-Puffer (55 Sh)
40-20-4 Gummi-Metall-Puffer (55 Sh) M8
40-20-4 Gummi-Metall-Puffer (55 Sh) M10
40-30-4 Gummi-Metall-Puffer (55 Sh)
40-40-4 Gummi-Metall-Puffer (55 Sh)
50-20-4 Gummi-Metall-Puffer (55 Sh)
50-30-4 Gummi-Metall-Puffer (55 Sh)
70-55-4 Gummi-Metall-Puffer (55 Sh)
75-25-4 Gummi-Metall-Puffer (55 Sh)
75-40-4 Gummi-Metall-Puffer (55 Sh)
100-40-4 Gummi-Metall-Puffer (55 Sh)
 
Sortiment Gummimetallpuffer Ausführung AK = einseitiges Aussengewinde
AK-25-17-4 Anschlagpuffer (55 Sh)
AK-50-17-4 Anschlagpuffer (55 Sh)