Anelli di tenuta assiali per alberi / Anelli Gamma Assortimento

  Panoramica Elementi di tenuta

Assortimento anelli di tenuta assiali per alberi, anelli gamma VRM01 / RB / RM e VRM02 / 9RB / 9RM

Denominazione
Assortimento anelli gamma VRM01 / RB /RM:
Anelli gamma VRM01-10 / RB-10 / RM-10 10-24-3.5
Anelli gamma VRM01-12 / RB-12 / RM-12 12-26-3.5
Anelli gamma VRM01-15 / RB-15 / RM-15 15-30-4
Anelli gamma VRM01-16 / RB-16 / RM-16 16-32-4
Anelli gamma VRM01-17 / RB-17 / RM-17 17-32-4
Anelli gamma VRM01-18 / RB-18 / RM-18 18-33-4
Anelli gamma VRM01-20 / RB-20 / RM-20 20-35-4
Anelli gamma VRM01-22 / RB-22 / RM-22 22-40-4
Anelli gamma VRM01-24 / RB-24 / RM-24 24-40-4
Anelli gamma VRM01-25 / RB-25 / RM-25 25-40-4
Anelli gamma VRM01-26 / RB-26 / RM-26 26-40-4
Anelli gamma VRM01-28 / RB-28 / RM-28 28-43-4
Anelli gamma VRM01-30 / RB-30 / RM-30 30-47-4.5
Anelli gamma VRM01-32 / RB-32 / RM-32 32-49-4.5
Anelli gamma VRM01-35 / RB-35 / RM-35 35-52-4.5
Anelli gamma VRM01-40 / RB-40 / RM-40 40-57-4.5
Anelli gamma VRM01-45 / RB-45 / RM-45 45-62-4.5
Anelli gamma VRM01-48 / RB-48 / RM-48 48-65-4.5
Anelli gamma VRM01-50 / RB-50 / RM-50 50-70-5.5
Anelli gamma VRM01-52 / RB-52 / RM-52 52-72-5.5
Anelli gamma VRM01-55 / RB-55 / RM-55 55-75-5.5
Anelli gamma VRM01-55 / RB-55 / RM-55 55-77-5.5
Anelli gamma VRM01-58 / RB-58 / RM-58 58-78-5.5
Anelli gamma VRM01-60 / RB-60 / RM-60 60-80-5.5
Anelli gamma VRM01-62 / RB-62 / RM-62 62-82-5.5
Anelli gamma VRM01-65 / RB-65 / RM-65 65-85-5.5
Anelli gamma VRM01-68 / RB-68 / RM-68 68-88-5.5
Anelli gamma VRM01-70 / RB-70 / RM-70 70-90-5.5
Anelli gamma VRM01-70 / RB-70 / RM-70 70-92-5.5
Anelli gamma VRM01-72 / RB-72 / RM-72 72-92-5.5
Anelli gamma VRM01-75 / RB-75 / RM-75 75-95-5.5
Anelli gamma VRM01-78 / RB-78 / RM-78 78-98-5.5
Anelli gamma VRM01-80 / RB-80 / RM-80 80-100-5.5
Anelli gamma VRM01-85 / RB-85 / RM-85 85-105-5.5
Anelli gamma VRM01-90 / RB-90 / RM-90 90-110-5.5
Anelli gamma VRM01-95 / RB-95 / RM-95 95-115-5.5
Anelli gamma VRM01-100 / RB-100 / RM-100 100-120-5.5
Anelli gamma VRM01-105 / RB-105 / RM-105 105-125-5.5
Anelli gamma VRM01-135 / RB-135 / RM-135 135-159-6.5
 
Assortimento anelli gamma VRM02 / 9RB / 9RM:
Anelli gamma VRM02-15 / 9RB-15 / 9RM-15 15-32-4/6
Anelli gamma VRM02-17 / 9RB-17 / 9RM-17 17-34-4/6
Anelli gamma VRM02-20 / 9RB-20 / 9RM-20 20-37-4/6
Anelli gamma VRM02-25 / 9RB-25 / 9RM-25 25-42-4/6
Anelli gamma VRM02-30 / 9RB-30 / 9RM-30 30-48-4.5/6.5
Anelli gamma VRM02-35 / 9RB-35 / 9RM-35 35-53-4.5/6.5
Anelli gamma VRM02-40 / 9RB-40 / 9RM-40 40-58-4.5/6.5
Anelli gamma VRM02-45 / 9RB-45 / 9RM-45 45-63-4.5/6.5
Anelli gamma VRM02-50 / 9RB-50 / 9RM-50 50-72-5.5/7.5
Anelli gamma VRM02-55 / 9RB-55 / 9RM-55 55-77-5.5/7.5
Anelli gamma VRM02-60 / 9RB-60 / 9RM-60 60-82-5.5/7.5
Anelli gamma VRM02-65 / 9RB-65 / 9RM-65 65-87-5.5/7.5
Anelli gamma VRM02-70 / 9RB-70 / 9RM-70 70-92-5.5/7.5
Anelli gamma VRM02-75 / 9RB-75 / 9RM-75 75-97-5.5/7.5
Anelli gamma VRM02-80 / 9RB-80 / 9RM-80 80-102-5.5/7.5
Anelli gamma VRM02-85 / 9RB-85 / 9RM-85 85-107-5.5/7.5
Anelli gamma VRM02-90 / 9RB-90 / 9RM-90 90-112-5.5/7.5
Anelli gamma VRM02-95 / 9RB-95 / 9RM-95 95-117-5.5/7.5
Anelli gamma VRM02-100 / 9RB-100 / 9RM-100 100-122-5.5/7.5